Blog

Forlængelse af kontrakt

Testmakker.dk har underskrevet en forlænget kontrakt med nuværende kunde (som ikke må offentliggøres på dette tidspunkt). Aftalen gælder for 1. kvartal 2020.

I følge aftalen skal Jakob Ravnbak levere test- og testmanagement ydelser i et projekt der anvender en hybrid agil udviklingsmodel. Projektet inkluderer en softwareleverandør og et større antal partnere og aktører. Opgaverne omfatter test af releases med ny funktionalitet, rettelser og mindre forbedringer af et produkt der allerede anvendes i produktion i dag.

Ny kontrakt

Testmakker.dk har underskrevet ny kontrakt med en ny kunde (som ikke må offentliggøres på nuværende tidspunkt). Aftalen gælder for 4. kvartal 2019 med option på 1. kvartal 2020. I følge aftalen skal Jakob Ravnbak levere test- og testmanagement ydelser i et projekt der anvender en hybrid agil udviklingsmodel. Projektet inkluderer en softwareleverandør og et større antal partnere og aktører. Opgaverne omfatter test af releases med ny funktionalitet, rettelser og mindre forbedringer af et produkt der allerede anvendes i produktion i dag.

ISTQB Advanced Test Analyst

I april, maj og juni måned deltager Jakob Ravnbak på ISTQB Advanced Test Analyst kursus hos Testhuset.dk.

Målet er at få genopfrisket og opdateret viden om testdesignteknikker til test af software, så fremtidige kunder og testkollegaer får glæde af en Testmanager, der også er kompetent på hvordan test cases udvælges og designes.

Tanke om test trend i 2019

Mange steder udskiftes ordet “test” med QA (Quality Assurance) for at gøre test-faget mere legitimt.
Desværre er det uheldigt da QA og test i oprindelig betydning ikke nødvendigvis er det samme, men der er et overlap.
Jeg oversætter forkortelsen QA til “Question Asker” som tester. Jeg stiller spørgsmål og finder svar og derigennem kan kvaliteten af produktet evalueres.

Quality is value to some person, at some time, who matters.
– Jerry Weinberg, James Bach og Michael Bolton

Testing Mnemonics

“A mnemonic device is a mind memory and/or learning aid. Mnemonics rely on associations between easy-to-remember constructs which can be related back to the data that is to be remembered.”, Wikipedia.

The following is a list of software testing related mnemonics. This is something I have collected from different testing resources around the testing community. I try on a regular basis to keep them updated.

Læs videre “Testing Mnemonics”

GDPR – Privacy by Design

Jeg har været på kursus vedrørende GDPR, Privacy by Design med Agge Kempff-Andersen (privacytree.eu).

Kursets beskrivelse lyder:

“På dette kursus lærer du hvad Privacy by Design betyder og hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du designer og bygger løsninger, der involverer persondata. Herunder vil du få en introduktion til hvordan du kan indarbejde Privacy by Design i din udviklingsproces og få indsamlet lovpligtig dokumentation.

Du vil få en generel introduktion til hvad persondata er; samt nogle teknikker til hvordan man kan forsøge at beskytte allerede indsamlede persondata ved at bruge teknikker som data maskering, aggregering, pseudonymisering, kryptering m.m.”

I min typisk rolle som Test Manager i projekter er dette meget interessant.

For det første er det ofte en stor opgave at finde eller konstruere testdata til sine testforløb. Med GDPR er der kommet ekstra at tænke over, men samtidigt virker det også som om GDPR forordningen giver en hjælpende hånd med de overvejelser man skal gøre sig omkring testdata.

For det andet så er det med GDPR forordningen blevet lidt sværere at anvende ressourcer til testopgaver der er lokaliseret udenfor EU. Det skal jeg som Test Manager også været opmærksom på.

Tak for kurset, Agge!