Forside

Bemærk

Jeg har valgt at sætte mit virke som konsulent midlertidigt på pause, så jeg for tiden ikke arbejder som freelance Test Manager.

Årsagen til pausen er mangel på opgaver.

Kend dit produkt, minimer risici og spar penge

Vil I gerne kende jeres softwareprodukt så godt som muligt, før I lancerer det?

– Så har I brug for softwaretest.

Lad mig gennemgå jeres produkt sammen med jer. I rollen som testmanager eller QA Lead er jeg jeres eksterne testkonsulent, der sammen med projektgruppen tester jeres software igennem før lancering i produktion.

Jeg stiller alle tænkelige spørgsmål til produktet og produktets kvalitet og tager ansvar for at gennemgå jeres produkt og systemer – fra forretningsniveau til det færdige resultat – for at finde svar.

Det får I med mig som jeres testmanager

En person med stor erfaring indenfor softwaretest opnået gennem sidemandsoplæring, kurser og uddannelse med tilhørende internationale ISTQB certificeringer og gennem mit virke får I:

Indgående viden om jeres produkt, herunder opfyldelse af kvalitetsmål, information om afvigelser og produktrisici.
Systematisk styrede testforløb inkl. feedback til ledelse og evaluering af proces med forslag til forbedringer.
Coaching, rådgivning og sparring om test, kvalitetssikring, softwareløsning og it-systemer.

Skab værdi med en testkyndig person

”Kvaliteten af et system eller softwareprodukt er bestemt af, i hvor høj grad det kan opfylde de erklærede behov, tilfredsstille underforståede behov, og dermed give værdi for de relevante interessenter.”

Frit oversat fra standarden DS/ISO/IEC 25023:2016, side 4, afsnit 6.1

Vellykket test er baseret på interaktion, erfaring, udforskning og eksperimenter med det faktiske produkt og medfører at personer, der betyder noget, er velinformerede om produktets faktiske status og problemerne i det.

Frit oversat tekst af Michael Bolton, developsense.com

ProcessSom testmanager strukturerer og planlægger jeg alle softwaretests, og har gennem hele projektet fokus på produktets kvalitetsmæssige egenskaber.

RapporteringJeg leverer løbende feedback til ledelsen. På den måde kan ledelsen træffe de bedste beslutninger ud fra en kvalitativ og objektiv status på produktet.

LedelseJeg styrer testforløbene fra projektets start til aflevering af det endelige produkt og bidrager til, at ledelsen kan fokusere på at styre projektet sikkert i det ønskede mål.

Blog

Uddrag

 • Opsummering på 2022
  Livet i år 2022 som freelance testmanager er gået sin gang med bump på vejen, der giver erfaring og visdom.Det er samtidigt god næring til min nysgerrighed. Min virke som tester betyder, at jeg oplever… Read more: Opsummering på 2022
 • Testværdigt
  Dette er en del af ”The Little Black Book On Test Design” af Rikard Edgren, som jeg har valgt at oversætte til dansk og udgive på denne blog. Formålet med dette indlæg er at hjælpe… Read more: Testværdigt
 • Testgrundlag
  Når man som jeg har arbejdet med test, så bliver man med tiden klogere på, hvad der skal til for at kunne gøre et godt stykke arbejde med at få testet software, inden det sættes… Read more: Testgrundlag
 • Definition of Done
  Hvis du er tester eller testmanager i softwareudviklingsprojekter, så har du helt sikkert ligesom jeg stiftet bekendskab med begrebet “Definition of Done” og kender til værdien af, at bruge denne definition aktivt i projekt- eller… Read more: Definition of Done