Om

Om Testmakker.dk Aps

Testmakker.dk er et anpartsselskab med mig, Jakob Ravnbak, som testfagkyndig.

Jeg har mange års erfaring med test og har haft mange forskellige roller i arbejdet med softwaretest i virksomheder.

Mit syn på test er inspireret af mine oplevelser med test af software som et fag igennem et par årtier.

Det, test kan: frembringe information

Test rejser spørgsmål: Er der et problem her? Er alle tilfredse med det her?
Test finder svar: Ikke komplette eller endegyldige svar, men delvise svar, der kan være nyttige.
– Alt i alt frembringer test information, der understøtter beslutninger om kvalitet.

Rådgivning om og planlægning af tests

Jeg har en bred viden og ekspertise i at rådgive om test og testprocesser i organisatorisk sammenhæng og om konkrete testforløb i it-projekter, herunder at planlægge og gennemføre softwaretests i selv komplekse it-løsninger.

Struktureret test, QA- test og context-driven test

Kompetencerne udspringer af teoretisk indsigt i test og praktisk erfaring med struktureret test, QA test og context-driven test på softwareprodukter i projektforløb.

Jeg har praktisk projekterfaring med test, der er organiseret i distribuerede teams placeret i forskellige lande og tidszoner, hvor rammer og koordinering typisk fylder mere og samtidigt er væsentligt for testens succes.

Se alle mine referencer og kompetencer på Linkedin.

Praktiske oplysninger

Ejer:
Jakob Ravnbak
+45 50 52 85 78
info@testmakker.dk

Virksomhed:
Testmakker.dk Aps,
Slotsgade 52E, 3400 Hillerød
CVR nr.: 40 27 08 92

Bankforbindelse:
Jyske Bank, Slotsgade 19, 3400 Hillerød