Ydelse nr. 2

Formidling, coaching og undervisning

Jeg fungerer som coach for kollegaer indenfor testfaget, der er ved at starte op eller er i gang med et konkret projekt. Mit udgangspunkt er den enkeltes faglige niveau set i forhold til opgaven, der skal løses.

Ligeledes er jeg coach for kollegaer, der viser interesse for testfaget og gerne vil have hjælp til at blive en dygtigere test manager.

Test facilitator og Question Asker

Jeg er test facilitator og Question Asker ved implementering eller tilretning af testmetoder eller testtilgang i udviklingsrammeværk. Det kan f.eks. være SCRUM eller SAFe, hvor kollegaer har brug for inspiration og feedback på deres måde at arbejde med test på, eller måden hvorpå de anvender testværktøjerne.

Jeg underviser kollegaer i emner indenfor testfaget, både som en generel introduktion til test og også fordybelse indenfor specifikke områder.

Endelig underviser jeg andre faggrupper i, hvad test er, og hvad der er en testers mindset med det mål, at faggruppen forstår og kan anvende testfaglige kollegaer på den mest hensigtsmæssige måde.