Ydelser

Ydelser inden for test management

Test er meget mere end ”bare” at skrive testcases og afprøve et produkt for dets eventuelle fejl og mangler.
Det handler i høj grad om at forstå produktet og de mennesker, der er en del af udviklingsprocessen – og at forstå den organisation, de arbejder i.
Jeg ser tests som en del af en helhed, og jeg bidrager med ekspertise indenfor tre områder:

Test af it-systemer og software

Udarbejder teststrategier på flere niveauer: for hele virksomheden, for udviklingsprocessen, for det agile team.

Bidrager med input til at gøre krav testbare med tilhørende acceptkriterier samt med input til projekt-, produkt-, og procesrisici, der skal mitigeres med testaktiviteter.

Planlægger, analyserer, designer, forbereder og gennemfører tests, herunder også den tekniske klargøring af testmiljøer.

Afrapporterer og kommunikerer resultater til forskellige grupper af interessenter: teamet, projektleder og styregruppe.

Formidling, coaching og undervisning i test

Coach for test managers.

Test facilitator og Question Asker.

Underviser i tests.

Rådgivning om it-arkitektur

Rådgiver om ny it-infrastruktur eller ændringer i den eksisterende.