Kategorier
Viden om test

Tanke om test trend i 2019

Mange steder udskiftes ordet “test” med QA (Quality Assurance) for at gøre test-faget mere legitimt.
Desværre er det uheldigt da QA og test i oprindelig betydning ikke nødvendigvis er det samme, men der er et overlap.
Jeg oversætter forkortelsen QA til “Question Asker” som tester. Jeg stiller spørgsmål og finder svar og derigennem kan kvaliteten af produktet evalueres.

Quality is value to some person, at some time, who matters.
– Jerry Weinberg, James Bach og Michael Bolton